Onder bod

Weteringdijk Vaassen

Onder bod

Omschrijving

Omschrijving

Mooie percelen cultuurgrond, gelegen aan de openbare Weteringdijk te Vaassen, kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nummers 602, 1393, 1394, 1396, 1397, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1520 en 1521, gezamenlijk groot 15.55.80 ha.

De percelen zijn gebruikt voor de teelt van akkerbouwproducten, maïs en gras.
De grondslag van de percelen is gedeeltelijk zandgrond en gedeeltelijk zand op veen.

Volgens de bodemkaart bestaan de percelen grond gedeeltelijk uit:
– Vlierveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1,2 m
– Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand
– Beekeerdgronden lemig fijn zand

Bestemmingsplan: Het object is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Epe van de gemeente Epe en heeft ter plaatse de volgende aanduidingen:
– Enkelbestemming Agrarisch
– Gebiedsaanduiding overige zone – broeken

En daarnaast op deelpercelen de aanduiding:
– Gebiedsaanduiding overige zone – groene ontwikkelzone

Overige bijzonderheden

Zakelijke rechten: De percelen, kadastraal bekend gemeente Vaassen sectie A nummers 602, 1393, 1394, 1399, 1501, 1502, 1503, 1520 en 1521 zijn belast met zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Naam gerechtigde Liander N.V., Utrechtseweg 68 6812 AH Arnhem.

De percelen, kadastraal bekend gemeente Vaassen sectie A nummers 602, 1393, 1394, 1399, 1503, 1520 en 1521 zijn belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel. Naam gerechtigde: Gemeente Epe, Marktplein 1 8161 EE Epe

Agri-PV installatie: De aangeboden gronden zijn gelegen in het gebied dat door de gemeente is ingedeeld en bekend is onder de naam “IJsselvallei”.
De gemeente onderzoekt in dit gebied de mogelijkheden om energie op te wekken. Door enkele windturbines en zonnevelden in nabijheid van Eekterveld of wat meer naar het oosten, geeft de gemeente invulling aan de energietransitie.
De eigenaar heeft een lopende overeenkomst met een producent van hernieuwbare energie voor de aanleg van een Agri-PV installatie. Deze overeenkomst dient te worden overgenomen en kan verlengd worden. De eigenaar wil eventueel de contacten met de diverse partijen (o.a. gemeente en producent energie) blijven onderhouden.

Erfdienstbaarheden: Op de uitweg naar de Weteringdijk is een recht van overpad gevestigd.

Waterbron: Op korte afstand van perceel Vaassen, A, 1394 is een waterbron aanwezig. Hiervan kan onder voorwaarden en in overleg met de eigenaar gebruik worden gemaakt.

Productierechten: Er zijn geen productierechten bij inbegrepen.

Jacht: De jacht is niet verhuurd.

Oplevering: De oplevering geschiedt in overleg.

Kosten: De koopsom zal worden verhoogd met de notariële kosten van de betrokken akten en kadastraal recht. Deze kosten komen voor rekening van koper.
Voor de overdrachtsbelasting kan gebruikt gemaakt worden van een cultuurgrondvrijstelling (onder voorwaarden) bij voortgezet bedrijfsmatig agrarisch gebruik. Indien koper geen gebruik kan maken van deze vrijstelling dan komen deze kosten voor rekening van koper.

Aanvaarding, overdracht & betaling koopsom: De koper aanvaardt de gronden vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden.

De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Prijs / Verkoopproces: Mocht u een bieding op dit perceel willen uitbrengen, dan verzoek ik u dat uiterlijk 05 april 2024 schriftelijk kenbaar te maken door een brief te sturen naar: ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs, Postbus 38, 7120 AA Aalten of door een email te sturen naar kantoor. Deze bieding is geen bindend bod maar wordt alleen gebruikt om de onderhandelingsvolgorde vast te stellen.

Hoewel het de voorkeur heeft van eigenaar om de percelen gezamenlijke aan één partij te verkopen, wordt ook de mogelijkheid geboden om een bieding uit te brengen op een deel van de percelen.
Daarbij zou de volgende opdeling kunnen worden aangehouden:
A). percelen, kadastraal bekend, gemeente Vaassen, sectie A, nummers 1393, 1394 en 1520, gezamenlijk groot 02.84.60 hectare
B). percelen, kadastraal bekend, gemeente Vaassen, sectie A, nummers 602, 1399, 1501, 1502, 1503 en 1521, gezamenlijk groot 03.60.50 ha
C). percelen, kadastraal bekend, gemeente Vaassen, sectie A, nummers 1396, 1397, en 1401, gezamenlijk groot 09.10.70 ha.

Bieden vanaf € 7,–/m2. Indien er daadwerkelijk een Agri-PV installatie wordt gerealiseerd, wil eigenaar voor een gedeelte meedelen in de meeropbrengst.
Dit kan worden aangegeven als nabetaling, maar wordt bij voorkeur direct in de biedprijs verwerkt.

De verkoper heeft het recht te gunnen aan diegene met de optie die voor hem de meest optimale verkoopoptie is.

Informatie & bezichtigen

Uitsluitend via verkopend makelaar ’t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs, de heer Henk Kemper
Kantoor: 0543 – 476 980 Mobiel: 06 – 1305 3939

Er is een brochure opgesteld. Deze is op te vragen via tel. nr. 0543 – 476 980.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Aangeboden sinds
15 maart 2024
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
15 ha 55 a 80 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Vaassen A 1401
Oppervlakte
4 ha 92 a 60 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1401
Perceelnaam
Vaassen A 1397
Oppervlakte
0 ha 75 a 80 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1397
Perceelnaam
Vaassen A 1520
Oppervlakte
0 ha 75 a 90 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1520
Perceelnaam
Vaassen A 1502
Oppervlakte
0 ha 11 a 95 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1502
Perceelnaam
Vaassen A 1393
Oppervlakte
0 ha 91 a 90 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1393
Perceelnaam
Vaassen A 201
Oppervlakte
0 ha 2 a 1 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-201
Perceelnaam
Vaassen A 602
Oppervlakte
1 ha 7 a 50 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-602
Perceelnaam
Vaassen A 1399
Oppervlakte
0 ha 35 a 50 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1399
Perceelnaam
Vaassen A 1503
Oppervlakte
1 ha 55 a 54 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1503
Perceelnaam
Vaassen A 1394
Oppervlakte
1 ha 16 a 80 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1394
Perceelnaam
Vaassen A 1396
Oppervlakte
3 ha 42 a 30 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1396
Perceelnaam
Vaassen A 1521
Oppervlakte
0 ha 48 a 0 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
VSN02-A-1521
Bekijk alle kenmerken