Pacht en Erfpacht

Pacht

Het gebruik van gronden middels een pachtovereenkomst kent een lange traditie. Toch is het fenomeen pacht al eeuwenlang aan verandering onderhevig. Dit vindt zijn basis in de grote veranderingen die de landbouw heeft doorgemaakt. Ook recent zijn er weer veel dingen veranderd.

Door hun ruime kennis en ervaring zijn de specialisten van ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs prima thuis in de Wet & regelgeving op het gebied van pacht, en kunnen u uitgebreide en deskundig adviseren over alle aspecten van de Pachtwet.

’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs kan u van dienst zijn met de volgende zaken:

 • Opmaak, verlenging en beoordeling van geliberaliseerde pachtovereenkomsten
 • Opmaak, wijziging, beëindiging en beoordeling van reguliere (hoeve) pachtovereenkomsten
 • Vastleggen van pachtovereenkomsten
 • Beheer van verpacht bezit
 • Vaststellen aanspraken van diverse productierechten tussen verpachter en pachter, die samenhangen met het verpachte/gepachte hoeve of losse percelen grond
 • Bedrijfsoverdracht naar bijvoorbeeld kinderen
 • Waardebepaling grond en gebouwen in verpachte staat
 • Taxatie van het pachtersvoordeel
 • Aankoop in verpachte staat van boerderij(en) en/of percelen grond
 • Beoordeling van doorgevoerde pachtprijs verhogingen
 • Pachtbeëindiging in al haar facetten
 • Advisering en het voeren van onderhandelingen inzake geschillen tussen verpachter en pachter

Voor meer informatie of u wenst een afspraak met één van onze specialisten (adviseurs) kunt u contact opnemen met ons kantoor ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543–476 980 of klik hier.

Erfpacht

Alhoewel de naam anders zou vermoeden, staat erfpacht los van pacht, in het Burgerlijk Wetboek zij dit ook 2 verschillende hoofdstukken (boek en titel), met elk specifieke regels en voorwaarden.

Erfpacht staat ook steeds meer in de belangstelling bij de agrarische sector. Bijvoorbeeld bij grondfinanciering is erfpacht een alternatieve mogelijkheid, want een financier kan hypotheek vestigen op het recht van erfpacht. Ook bij uitgifte van boerderijen in erfpacht in plaats van reguliere pacht, is erfpacht een veelvuldig toegepast instrument.

Bij erfpacht wordt het gebruiksrecht (recht van erfpacht) losgekoppeld van het volledige eigendom, en ontstaan er 2 componenten, namelijk het blooteigendom en (het gebruiksrecht) het recht van erfpacht.

Erfpacht is een zakelijk recht overeenkomst, met een minimale looptijd van 26 jaar, waarin diverse afspraken worden vastgelegd. Dit is een ingewikkelde zaak, waarbij zorgvuldig de diverse zaken moeten worden afgewogen. Door hun kennis en ervaring, zijn de vastgoedspecialisten (makelaars & adviseurs) van ’t Gantvoort goed ingevoerd in deze materie en kunnen zij u uitgebreid en deskundig adviseren over alle aspecten van erfpacht en de hiermee samenhangende wet & regelgeving. Ook kunnen zij u bijstaan bij de opmaak van diverse erfpachtvoorwaarden en de uitgifte van een (nieuw) erfpachtovereenkomst op maat. Ook kunt u bij ons terecht bij tussentijds verkoop c.q. terugkoop van het recht van erfpacht en/of blooteigendom.

Daarnaast worden wij regelmatig gevraagd van ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs diverse aanbieders van erfpachtovereenkomsten in hun netwerk.

Voor meer informatie of u wenst een afspraak met één van onze specialisten (adviseurs) kunt u contact opnemen met ons kantoor ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543–476 980 of klik hier.