Taxaties

Taxatie van Agrarische Onroerende Zaken, diverse productierechten en schadeloosstelling bij onteigening

De taxatie van agrarische onroerende zaken en hun diverse productierechten is een complex geheel en vereist de nodige kennis van zaken.

Door hun grote praktijkervaring, hun agrarische achtergrond en hun permanente bijscholing, zijn de taxateurs volledig bekend met de economische omstandigheden van de markt en alle waardebepalende factoren, om op een bepaald moment en ten behoeve van een bepaald doel de waarde van een zaak nauwkeurig te bepalen.

Onze gecertificeerde taxateurs staan ingeschreven bij het Nederlands Register Voor Taxateurs (NRVT) en zijn aangesloten bij een branchevereniging.

Bovenstaande zaken verzekeren u dat u een deskundig rapport met taxaties met toegevoegde waarde ontvangt.

Onze taxateurs verrichten regelmatig taxaties ten behoeve van:

 • Vrije verkoop
 • Bedrijfsoverdrachten en/of bedrijfsovername (binnen – of buiten familieverband)
 • (Gedeeltelijk) Bedrijfsbeëindiging
 • (Gedeeltelijk) staking van het bedrijf (overbrenging naar privé)
 • Herwaardering van erf en landbouwgronden
 • Inbreng van uw onderneming in een BV
 • Toe- en uittreding van vennoten of maten
 • Financiering
 • Ten behoeve van erf- en schenkbelasting
 • Onteigening en bij behorende schade taxaties
 • Erfpacht en Pachtzaken
 • Juridische geschillen
 • Arbitrage

Voor meer informatie of u wenst een afspraak met één van onze taxateurs kunt u contact opnemen met ons kantoor ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 of klik hier.