Onteigening

Aantasting van uw eigendommen en/of gebruiksrechten (bij (erf) pacht of huur)

De ruimte in Nederland is beperkt en agrarische ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met een overheid die het oog heeft laten vallen op hun bedrijf of een deel daarvan.

Echter aantasting van uw eigendom is een in grijpende en vaak emotionele zaak, vooral als het om uw bedrijf, woning of uw grond gaat.

Dit kan ook het geval zijn bij (erf)pacht of huur.

Voorbeelden hiervan zijn de verwerving van het gehele bedrijf of gronden ten behoeve van:

 • Weg aanleg
 • Ontwikkelingen bouw van een nieuwe woonwijk
 • Aanleg van een industrieterrein
 • Ruimte voor de rivier (dijkaanleg en versteviging)
 • Natuur- en/of aanleg van bufferzones

Wanneer u door een overheidsinstantie of projectontwikkelaar wordt benaderd, is het raadzaam en gebruikelijk dat u zich laat adviseren en bijstaan door een deskundige die bekend is met alle facetten van de Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg), ruimtelijke ordening en de diverse schadecomponenten.

’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs rekent de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de hieruit vloeiende schadecomponenten tot één van haar belangrijke specialismen.

De onteigeningsdeskundigen van ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs hebben de kennis en ervaring om de juridische en fiscale gevolgen voor u in kaart te brengen en dit te vertalen in een volledige en optimale schadeloosstelling voor u!

Dit kan geld zijn, maar ook bijkomende voorwaarden kunnen van belang zijn, hierbij kunt u denken aan extra bouwkavel(s) en vergunningen, maar ook bijvoorbeeld vervangende grond.

Daarom is het goed, zodra u benaderd wordt door de overheid, projectontwikkelaar of er een nieuw bestemmingsplan in de maak is, één van de onteigeningsdeskundigen van ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs in te schakelen.

De kosten voor deze deskundige komen, zoals wettelijk is geregeld, gewoonlijk voor rekening van de overheid.

’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs is onafhankelijk.

“t Gantvoort is volledig onafhankelijk en werkt uitsluitend voor ondernemers, bedrijven en/of particulieren en nooit voor de overheid. Hiermee bent u ervan verzekerd dat wij alleen úw belangen behartigen.

U hebt in de onteigeningsdeskundigen van ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs een partner die staat voor uw belangen tijdens de onderhandelingen!

Wij staan schouder aan schouder met u!

Bij onteigening kunt u aanspraak maken op volledige schadeloosstelling.


Enkele vormen van vergoedingen zijn dan onder andere:

 • Vermogensschade:
  De vrije verkoopwaarde van uw onroerende zaak.
 • Inkomensdaling:
  De inkomensdaling als gevolg van het verlies van grond of gebouwen, of hogere investeringskosten voor een vervangend bedrijf/woonhuis.
 • Bijkomende schade:
  Bijvoorbeeld verhuiskosten, herinrichtingskosten, makelaarskosten, notariskosten, hypotheekkosten, stagnatieschade, et cetera.

Het vaststellen van het bedrag van schadeloosstelling is vaak erg complex. Daarnaast bestaan er enorm veel gerechtelijke uitspraken waaraan richting en zekerheid kan worden ontleend.

De overheid is volgens de Onteigeningswet verplicht om eerst in goed overleg met de betrokkene te trachten in het bezit te komen van de betreffende onroerende zaak. Dit betreft het minnelijk overleg. Komen overheid en betrokkene na voldoende onderhandeling niet tot overeenstemming, dan kan de ont-eigenaar overgaan tot een gerechtelijke procedure. In dit geval werkt ’t Gantvoort samen met gespecialiseerde onteigeningsadvocaten.

Indien u van ons vrijblijvende informatie wenst te ontvangen over onze aanpak bij deze zaken of u wenst een afspraak met één van onze onteigeningsdeskundigen kunt u ten alle tijde contact opnemen met ’t Gantvoort Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 of klik hier.

Maak gebruik van onze kennis en ervaring, want een optimale schadeloosstelling is in het belang van uw toekomst en die van uw bedrijf!